Nhóm phụ gia khác

 • Acid citric anhydrous
 • Acid citric monohydrate
 • Chất kết dính (Aquabond)
 • Bentonite
 • Bột đá vôi (CaCO3)
 • Beta glucan
 
 • Star Yeast
 • Sobitol bột/lỏng
 • Sodium percarbonate
 • Vị ngọt tố
 • Yucca bột
 • Yucca nước
 • Zeolite bột/hạt
Go to top