Nhóm xử lý nước

 
 • Acid Citric monohydrate
 • Acid Citric Anhydrous
 • Beta Glucan
 • BKC 80%
 • Bột đá (CaCO3)
 • Chlorine 70%
 • Chloramin B
 • Chloramin T
 • Dolimite
 • EDTA 2Na+
 • EDTA 4Na+
 • Iodine (dạng hạt)
 • Iodine Complex (dung dịch)
 • Khoáng Azomite
 • Oxy già (H2O2)
 • Oxytagen bột (sodium percarbonate)
 • Oxytagen hạt ( sodium percarbonate)
 • PAC
 
 • Saponine
 • Sodium Bicarbonate
 • Sodium ash light  (soda nóng)
 • Sorbitol bột
 • Sorbitol lỏng
 • Thiosulphate Natri
 • Thuốc tím (KMnO4)
 • TTCA
 • Vi sinh nguyên liệu
 • Yucca bột
 • Yucca nước
 • Zeolite bột
 • Zeolite hạt
Go to top